En Engel for Kambodsja og Løp for Etiopia!


Aksjonen Sammen som kirke i hele verden er igang i Søgne! NB! Utsatt til høsten 2021 pga innstramminger i Kristiansand kommune

 

NB! Utsatt til høsten 2021 pga innstramminger i Kristiansand kommune: 
Søgne menighet har med glede sluttet seg til Agder og Telemark bispedømme sin innsamlingsaksjon "Sammen som kirke i hele verden", i solidaritet med mennesker som lider under Covid-19, verden over! Vi har valgt å samle inn penger til menighetens misjonsprosjekt i Kambodsja og ungdomsarbeidets misjonsprosjekt i Etiopia. Du lurer sikkert på hvordan du kan bidra? 

Engel for Kambodsja-: Skaff deg en nydelig engel ved å kjøpe et verdikort på 100kr, 200kr, 300kr, 400kr, 500kr - eller mer! Alle englene er like, men våre lommebøker er ulike så her ønsker vi deg velkommen til å gi det du har mulighet til. Vi selger englene på gudstjenster høsten 2021. Du støtter da Normisjons arbeid i Kambodsja. Ønsker du å bidra utenom dette kan du vippse til 647425 eller ta kontakt med diakon Lene N. Berge (47701694) for å få kjøpt en engel utenom gudstjenstetid. Se mer om hva pengene går til lenger ned på siden. 
 

Løp for Etiopia: Ungdommene våre på EFFEKT ungdomsklubb løper til høsten misjonsløp til inntekt for at jenter i Etiopia får skolegang (Norsk Luthersk misjonssamband). Du kan være med å sponse en eller flere ungdommer pr. runde eller med et fast beløp! Hver runde er 350 meter og de løper i 30 minutter. Ta kontakt med ungdomsarbeider Vibeke Borøy på telefonnummer 98898935 eller e-post vibeke.boroy@kristiansand.kommune.no for å sponse! Ønsker du å gi en gave kan du vippse til 637407. Se mer om hva pengene går til lenger ned på siden. 
 

Mer informajson om hvert prosjekt: 

Vi samler altså inn til to ulike organisasjoner i perioden fra Kristi himmelfart og St. Hans og her følger mer informasjon om hvert prosjekt du kan være med å støtte: 

Normisjons arbeid: Engel for Kambodsja:

I Kambodsja har Covid gjort det vanskelig for folk flest. Myndighetene har beskyttet folket bra mot selve viruset, men for å få det til, måtte grensene stenges. Da kollapset økonomien, og de som var fattige fikk det enda vanskeligere. I noen deler av landet fikk kirka melding om at hele familier sultet så mye at de måtte grave opp røtter fra gårdsplassen. Slik fikk de nok mat. Så slo flommen til og ødela mye av risinnhøstningen som skulle redde landet. Kirka har reist seg i denne tida og er i full gang med å gjøre Guds godhet tilgjengelig på så mange måter. Både gjennom å male håp og å gi ut mat får folket nytt mot til å stå løpet ut.

Nå kan du være med å gi folket i Kambodsja håp gjennom at din gave gir kirka i Kambodsja mulighet til å nå ut med helhetlig hjelp. Mange mennesker strømmer nå til kirkene fordi der er det håp å finne, ikke bare for magen, men også for sjelen. I stadig nye områder startes det opp kirke grupper som blir til stor hjelp for resten av landsbyen. Din gave gir håp i Kambodsja.

Normisjon i Kambodsja jobber sammen med 2500 kirkeledere fordelt på alle landets fylker. Det gir oss en unik mulighet til å fange opp behov og har et solid nettverk for at hjelpen når helt ut på landsbygda.

Takk for din støtte til Normisjons arbeid sammen med kirka i Kambodsja

 

Norsk Luthersk misjonssamband: Løp for Etiopia

I deler av Etiopia blir jenter nedprioritert når det gjelder utdanning. NLM jobber for at flere jenter skal få begynne på skolen. Prosjektet utfordrer folks motforestillinger mot utdanning av jenter gjennom samtaler med religiøse ledere, foreldre og jentene selv. Prosjektet har som formål at jenter skal få utdannelse slik at de kan være med og påvirke sin egen framtid. Se video her: nlm.no/video/2020/etiopia-2020 

 

Spørsmål? Kontakt diakon Lene Nilsen Berge på 47701694 eller lene.nilsen.berge@kristiansand.kommune.no

 

 

Tilbake