Unge Lovende! - Fra 20-40 ish -


Unge Lovende er et nytt og spennende prosjekt for unge voksne i Søgne! Vi møtes en torsdagskveld og en søndagskveld i måneden - i Langenes arbeidskirke!


 

 

Vi ønsker å skape et godt tilbud for unge voksne i Søgne Menighet. Et sted der vi kan både komme for å møtes og være sosiale, og også et sted der vi kan få åndelig påfyll. Derfor skal vi starte med to samlinger i måneden. En av samlingene, som blir en torsdag i måneden, har et stort sosialt preg. Her vil vi prate sammen, spille sammen, spise sammen, og generelt ha det gøy. Andre samlingen i måneden, blir en søndag der vi går sammen på kveldssamling i Langenes Arbeidskirke, og har vår egen kirkekaffi i kjelleren etterpå. 

Finn oss på Facebookgruppa: UNGE LOVENDE - der er informasjon og påmelding!

Datoer: 

Torsdag 17.09 kl 18.00-20.30

Søndag 20.09 kl 19.00-21.30

Torsdag 01.10 kl 18.00-20.30 Påmelding

Søndag 18.10 kl 19.00-21.30

Torsdag 12.11 kl 18.00-21.30 Påmelding

Søndag 29.11 kl 17.00 Vi synger julesanger sammen med andre i menigheten

Torsdag 10.12 kl 18.00-20.30 Juleavslutning Påmelding

 

På vegne av UNGE LOVENDE-styret,  Asbjørn Gabrielsen (Ungdomsdiakon) og Lene Nilsen Berge (Diakon)

Bare ta kontakt om du har spørsmål!

Tilbake