Unge Lovende! Fra 20-40ish


Unge Lovende er for unge voksne mellom 20 og 40isj i Søgne! Vi møtes en torsdagskveld og en søndagskveld i måneden - i Langenes arbeidskirke!


 

 

Vi ønsker å være et godt tilbud for unge voksne i Søgne Menighet. Et sted der vi kan både komme for å møtes og være sosiale, og også et sted der vi kan få trospåfyll. Vi har to samlinger i måneden i Langenes arbeidskirke. En av samlingene, som er en torsdag i måneden, har et stort sosialt preg. Her vil vi prate, spille, spise, og ha det gøy sammen. Det hender vi inviterer en foredragsholder som snakker om temaer vi mellom 20 og 40 syns er interessante. Andre samlingen i måneden, er en søndag der vi går sammen på kveldssamling i Langenes Arbeidskirke, og har vår egen kirkekaffi i kjelleren etterpå. 

Finn oss på Facebookgruppa: UNGE LOVENDE - der er informasjon! Vi gjør oppmerksom på vi har digitale eller utendørs samlinger i prioder Covid-19restriksjoner tilsier dette.

Datoer våren 2022:

Torsdag 13.01 kl 18.00-20.00 Gåtur! Oppmøte Jokeren i Høllen

Søndag 16.01 kl 19.00-21.30 Kveldsmesse i Langenes arbeidskirke med kirkekaffe etterpå for Unge Lovende

Torsdag 10.02 kl 19.00-21.00 i Langenes arbeidskirke

Søndag 20.02 kl 19.00-21.30 Kveldsmesse i Langenes arbeidskirke med kirkekaffe etterpå for Unge Lovende

Torsdag 10.03 kl 19.00-21.00 i Langenes arbeidskirke

Søndag 20.03 kl 19.00-21.30 Kveldsmesse i Langenes arbeidskirke med kirkekaffe etterpå for Unge Lovende

Torsdag 07.04 kl 19.00-21.00 i Langenes arbeidskirke

Torsdag 05.05 kl 19.00 -21.00 i Langenes arbeidskirke

Torsdag 02.06 kl 19.00-21.00 i Langenes arbeidskirke

Med forbehold for endringer! Sjekk ut FACEBOOK "Unge Lovende"

På vegne av UNGE LOVENDE-styret,  Asbjørn Gabrielsen (Ungdomsdiakon) og Lene Nilsen Berge (Diakon)

Bare ta kontakt om du har spørsmål! Hjertelig velkommen til deg mellom 20 og 40isj!

Lene: 47701694

Asbjørn: 41120530

Tilbake