Unge Lovende! Fra 20-40ish


Unge Lovende er for unge voksne mellom 20 og 40isj i Søgne! Vi møtes en torsdagskveld og en søndagskveld i måneden - i Langenes arbeidskirke!


 

 

Vi ønsker å være et godt tilbud for unge voksne i Søgne Menighet. Et sted der vi kan både komme for å møtes og være sosiale, og også et sted der vi kan få trospåfyll. Vi har to samlinger i måneden i Langenes arbeidskirke. En av samlingene, som er en torsdag i måneden, har et stort sosialt preg. Her vil vi prate, spille, spise, og ha det gøy sammen. Det hender vi inviterer en foredragsholder som snakker om temaer vi mellom 20 og 40 syns er interessante. Andre samlingen i måneden, er en søndag der vi går sammen på kveldssamling i Langenes Arbeidskirke, og har vår egen kirkekaffi i kjelleren etterpå. 

Finn oss på Facebookgruppa: UNGE LOVENDE - der er informasjon! Vi gjør oppmerksom på vi har digitale samlinger i prioder Covid-19restriksjoner tilsier dette.

Datoer høst 2021:

Torsdag 09.09 kl 18.00-21.00

Søndag 19.09 kl 19.00-21.30

Torsdag 07.10 kl 18.00-21.00 

Søndag 31.10 kl 19.00-21.30

Torsdag 04.11 kl 18.00-21.30

Torsdag 02.12 kl 18.00-21.30 

 

 

På vegne av UNGE LOVENDE-styret,  Asbjørn Gabrielsen (Ungdomsdiakon) og Lene Nilsen Berge (Diakon)

Bare ta kontakt om du har spørsmål!

Tilbake