Unge Lovende! Fra 20-40ish


Unge Lovende er for unge voksne mellom 20 og 40isj i Søgne! Vi møtes en torsdagskveld og en søndagskveld i måneden - i Langenes arbeidskirke!


 

 

Vi ønsker å være et godt tilbud for unge voksne i Søgne Menighet. Et sted der vi kan både komme for å møtes og være sosiale, og også et sted der vi kan få trospåfyll. Vi har to samlinger i måneden i Langenes arbeidskirke. En av samlingene, som er en torsdag i måneden, har et stort sosialt preg. Her vil vi prate, spille, spise, og ha det gøy sammen. Det hender vi inviterer en foredragsholder som snakker om temaer vi mellom 20 og 40 syns er interessante. Andre samlingen i måneden, er en søndag der vi går sammen på kveldssamling i Langenes Arbeidskirke, og har vår egen kirkekaffi i kjelleren etterpå. 

Finn oss på Facebookgruppa: UNGE LOVENDE - der er informasjon! 

Med forbehold for endringer! Sjekk ut FACEBOOK "Unge Lovende"

På vegne av UNGE LOVENDE-styret,  Asbjørn Gabrielsen (Ungdomsdiakon) og Lene Nilsen Berge (Diakon)

Bare ta kontakt om du har spørsmål! Hjertelig velkommen til deg mellom 20 og 40isj!

Lene: 47701694

Asbjørn: 41120530

Tilbake