Virksomhet i Søgne menighet i november


Nye smitteverntiltak medfører ganske omfattende endringer i menighetens virksomhet. 

 

I praksis innebærer det at kun gudstjenester, dåp, begravelser og vielser gjennomføres, med maksimalt 50 deltakere. Alle øvrige fysiske samlinger avlyses/utsettes, med unntak av 7-årsklubben. Det jobbes med digitale opplegg i barne- og ungdomsarbeidet. Konfirmantundervisningen vil bli digital. Her kan du lese Menighetsrådets plan for virksomheten i november, og nedenfor følger mer informasjon om ny veileder og hva de nye reglene innebærer.

Fredag 06.11.20 kom en ny veileder for kirken som er tilpasset nye råd. Fra mandag 9. november gjelder flere endringer, her er noen av dem:  

  • Maks 50 deltakere for de kirkene/lokalene som ikke har fastmonterte stoler. 

(Kirkerådet har jobbet med denne saken og bedt om at kirkebenker og sammenlenkede stolrader kan defineres som fastmonterte stoler.

Etter samtaler med departementet fredag er det klart at kirkebenker/stoler ikke kommer inn under denne betegnelsen – fastmonterte seter.

Det betyr at f.o.m. mandag 9. november er det kun tillatt med 50 sitteplasser i kirkene.  )

  • Maks 20 deltakere på private sammenkomster som familieselskap, vennefester, o.l. i leide/lånte lokaler 
  • Kirkerådet anbefaler at fysiske samlinger utover forordnede gudstjenester, avtalte kirkelige handlinger (dåp og bryllup) og gravferdsseremonier avlyses ut november måned.
    Dette må likevel vurderes og besluttes lokalt ut ifra den lokale smittesituasjonen.
  • Nattverd, lystenning o.l. frarådes for å redusere bevegelse i rommet. Ofring bør skje med vipps e.l. Dette må likevel vurderes lokalt og ut i fra den lokale smittesituasjonen.

 

Tilbake