Digitale Fellesmøter 2021!


Menighetene i Kristiansand er sammen om fellesmøtene. Hovedtaler er Egil Svartdahl!

 

I år som mange år før blir det Fellesmøter, men i digital form denne gang. Hver kveld klokken 19.30 fra tirsdag 12.januar til og med søndag 17.januar legges det ut møter på https://fellesmotene.online.church/  

Egil Svartdahl taler tirsdag - fredag, og  på lørdag er det ungdomsmøte med Ingrid Marie Skjegstad og søndag kveld taler Torbjørg Oline Nyli. 

Vi er glade for det økumeniske arbeidet som ligger bak Fellesmøtene og anbefaler det på det varmeste!

Tilbake