Menighetsmøte søndag 17. oktober


Søgne menighetsråd innkaller til menighetsmøte søndag 17. oktober i Søgne hovedkirke, umiddelbart etter gudstjenesten kl. 11.00. Saker er justering av liturgi/liturgisk musikk (se informasjon og lenker nednefor) og årsmelding som du finner ved å klikke HER.

 

 

På menighetsmøtet søndag 17.oktober, kan vi som menighet få anledning til å uttale oss om revisjon av liturgien vår. Kirkemøtet har bestemt at liturgiene i den norske kirke, skal revideres.På menighetsmøtet kommer Johan Breilid Gimse, vår kapellan og for tiden fungerende sokneprest, til å gjøre rede for de endringene som har kommet fra kirkemøtet.

Endringene består i at det nå er 3 liturgiske musikkvarianter det kan velges fra, og det er noen mindre endringer i liturgiens tekstlige innhold.

Stab, gudstjenesteutvalg og nå menighetsmøtet har mulighet til å uttale seg om denne revsjonen. Til slutt er det menighetsrådet som bestemmer og sender en søknad med menighetens liturgi til biskopen.

Under kan du høre de ulike musikalske alternativene. Legg særlig merke til alternativ 1 og 2, det er disse to som er aktuelle for vår menighet.

Her kan du høre melodiene til de liturgiske leddene i Serie 2

Kyrie: Kyrie eleison

Gloria: Ære være Gud i det høyeste (Dette er "Fullstendig Gloria", - i vanlige gudstjenester på Hinna vil det være naturlig å bruke den første tredjedelen og så gå direkte til Amen)

Sanctus: Hellig, hellig, hellig er Herren Sebaot

Agnus Dei: Du Guds lam, som bærer verdens synder

Her kan du høre melodiene til de liturgiske leddene i serie 1,(Som er den gamle serien fra før 2011)

Kyrie: Kyrie eleisen

Gloria: ære være Gud i det høyeste Dette er "Fullstendig Gloria", til vanlig vil det være naturlig å bruke den første tredjedelen og så gå direkte til Amen

Sanctus: Hellig, hellig, hellig er Herren Sebaot

Agnus Dei: Du Guds lam, som bærer verdens synder

Her kan du høre gjennom melodiene til serie 3

hovedserie 3

 

 

Tilbake