Langenes arbeidskirke søndag 13. juni


Langenes arbeidskirke søndag 13. juni - dåsgudstjenester og Åpen kirke

 

Velkommen til Langenes arbeidskirke søndag 13. juni:

kl. 11.00: Dåpsgudstjenester for to dåpsbarn og deres følge (lukket)

kl. 12.30-13.00: Åpen kirke med tekstlesning, bønn og musikk.

Det skal være trygt å delta. Vi følger gjeldende smittevernregler, som innebærer:

- Alle som deltar må registreres ved ankomst

- Alle må bli sittende på sin tilviste plass og ikke bevege seg rundt i rommet

- Munnbind skal benyttes når du går inn og ut

- Syke personer, personer med luftveissymptomer eller personer i karantene skal ikke delta

- Vi har flere stasjoner med antibac for håndhygiene og vask av utstyr

- Det er ikke tillat med fellessang

- Alle som deltar må være bosatt i Kristiansand kommune

Tilbake