Sommersamlinger i Søgne hovedkirke


Vi ønsker velkommen til sommersamlinger i Søgne hovedkirke tre onsdager i juli kl. 20.00: onsdag 7., 14. og 28. juli. Se vedlagte program.

 

Det skal være trygt å delta. Vi følger gjeldende smittevernregler, som innebærer:

- Alle som deltar må registreres ved ankomst

- Sitt med en meters avstand til de du ikke bor sammen med/en metrs avstand mellom kohortene målt fra skulder til skulder

- Salmesang/fellessang er tillatt 

- Syke personer, personer med luftveissymptomer eller personer i karantene skal ikke delta

- Vi har flere stasjoner med antibac for håndhygiene og vask av utstyr

- Munnbind skal benyttes når du går inn og ut. Husk å holde minimum 1 meters avstand

Tilbake