Mer informasjon om dåp i Søgne Menighet


Velkommen til dåp!

Slik går du frem for å bestille dåp

Klikke på linken her

NB: Du trenger bl.a. barnets fødselsnummer for å bestille dåp. Har du ikke mottatt dette, kan du kontakte Folkeregisteret: skatteetaten.no. Hvis du senere ønsker å endre dåpsdato, er det ikke mulig å gjøre dette selv. Ta i tilfelle kontakt med Kirkens Servicetorg slik at de kan hjelpe deg med dette. Kort tid etter at skjemaet er sendt inn, vil dere få en bekreftelse fra Kirkens Servicetorg, som videreformidler beskjed til menigheten. Får du problemer med påmeldingen kan Kirkens Servicetorg hjelpe deg: Tlf. 68 19 68 00 eller mail: kirkens.sevicetorg@kristiansand.komune.no

Dåpssamtalen:

Når dåpspåmeldingen er mottatt hos oss, vil presten få beskjed og ringe dere for å avtale dåpssamtale.. Denne gjennomføres samme uke, eller uken før dåpsdato. Her vil dere få tid til å få praktiske opplysninger rundt dåpsdagen og en samtale rundt det å døpe barnet deres. Dåpssamtalen varer omkring 30. minutter. Det er vanligvis presten som skal døpe barnet som har denne samtalen. Dåpssamtalen foregår på menighetskontoret, Rådhusveien 39 (i andre etasje over Søgne og Greipstad Sparebank). Ta gjerne med fødselsattest fra Folkeregisteret, samt navn og adresse på de som skal være fadder til barnet, hvis dere ikke allerede har registrert info om fadderne i dåpspåmeldingen.

 Faddere

Det er en ærefull oppgave å være fadder. Fadderne skal være vitner om at barnet er døpt med en kristen dåp. De lover også å be for barnet og lære barnet selv å be. Det er ikke noe krav om at faddere er medlem i Den norske kirke.  Barnet skal ha minst to faddere. Fadderne må ha fylt 15 år.

 Trosopplæring

Barnet blir ved dåpen medlem av Den norske kirke. Søgne menighet har ulike tiltak og aktiviteter som kan være flott å være med på når barnet er døpt. På våre nettsider kan du lese om de ulike aktivitetene. Det er også søndagsskole ved de fleste gudstjenester.  Som et ledd i trosopplæringen til barnet tilbyr vi ulike trosopplæringstiltak hvert år fra barnet er 1 år og frem til det er 18 år. Dere vil motta et invitasjon i posten for det konkrete tiltaket. Trosopplæringstiltakene kan du lese mer om her. Dette er flotte tiltak som er tilpasset barnets alder og interesse. Her er det mulighet for å komme i kontakt med andre barn på samme alder, være med på kjekke aktiviteter og leker og få tilpasset undervisning om de ulike bibelhistoriene.

 Dåp i gudstjenesten

Dåp er en offentlig handling og finner sted under en gudstjeneste. Har dere behov for tilrettelegging for å kunne gjennomføre dåp kan dere ta kontakt med menighetskontoret for å avtale dette.

Tilbake