Velkommen til gudstjeneste


Prest Thor Kåre Kalvik leder begge gudstjenestene. På kveldsmessa møter vi pensjonert prest og Søgnegutt Inge Berg Pettersen.

 

På kveldsmessa i Langenes arbeidskirke, er kveldens gjest Inge Berg Pettersen. Han er Søgnegutt og pensjonert prest, nå bosatt i Grimstad. Han har vært prest på Røros, i Torridal, fengsels- og institusjonspresti Arendal og syklet sist sommer fra Nordkapp til Lindesnes for å samle inn penger til Okhaldhunga sykehus i Nepal.

Smittevernregler:
Alle som deltar må være symptomfrie
Alle må registreres ved ankomst  
Alle må sitte på faste tilviste plasser
Munnbind må brukes og være på under gudstjenesten 

Tilbake