Søgne Soul children


-har startet opp igjen.

OBS! Ny øvelsesdag.

Onsdag kl. 17.30 – 19.00

på ungdomsbygget på Søgne menighetssenter, Torve.

Vi øver til Lys Våken 10.-11. desember.

Alle fra 4.-10. klasse er velkommen på øvelsen.

Vi opptrer 11. desember kl. 11.00

i Søgne hovedkirke.

Tilbake