Frivillighet i Søgne menighet!


Ønsker du å delta i frivillig tjeneste i Søgne menighet? 

I menigheten er den samlede erfaringen stor. Det er viktig for kirken at mennesker som oppsøker den ikke bare blir mottakere av tjenester, men kan bli involvert og delaktig i fellesskapet. En del av kirkens oppdrag er nettopp å gi rom for det, om de er medlemmer eller ei.

Vi ønsker at frivillige skal oppleve seg sett, ivaretatt og verdsatt. Og at vi som menighet kan bidra til økt trivsel hos frivillige medarbeidere, både enkeltvis og samlet. Håpet er at frivillig arbeid kan oppleves meningsfylt, og gi en god erfaring av fellesskap og glede. Det betyr at den enkelte kan få bruke seg selv, sine ideer og sine personlige ressurser.

Det er veldig fint dersom du har noe du brenner for, noe du har lyst til å bidra med, eller har gaver du har lyst til å ta i bruk. Da kan du melde ifra til diakon Lene Nilsen Berge. Tlf: 47701694

Har du lyst til å være med i menighetens arbeid? Vi har mange ulike oppgaver å tilby, eller kanskje er det noe helt annet du har lyst å bidra med?

 • I gudstjenester:
  • Kirkekaffe
  • Forsangergruppe
  • Kirkevert
  • Klokker
  • Dåpsvert
  • Tekstleser
  • Lyd- eller lys-styring
  • Streaming av gudstjenester
  • Prosjektor i kirka
  • Vaske nattverdsbeger
  • Ordne med blomster til alteret
 • Andre oppgaver i menigheten:
  • Ulike komiteer som arrangerer aktiviteter, som
   • Hyggetreff (50 – 100 år på dagtid)
   • TREFFEN trening for kvinner
   • Menighetsklubben (Klubb for psykisk og fysisk utviklingshemmede)
   • Taco-middag for alle
   • Med mer
  • Band/ musikalske innslag
  • Søndagsskolearbeid
  • Barnekor
  • Sjåfører av barn mellom skole og tros-opplæringsaktivitet
  • Besøkstjeneste
  • Menighetsblad (skrive, redigere)
  • Nettside
  • Kommunikasjons- og informasjonsarbeid
  • Dåpsbarnbesøker
  • Konfirmantleder
  • Ungdomsarbeid (eks. delta som voksenvakt på KRIK Tangvall)
  • Trosopplæring for barn og ungdom

      Ta kontakt. Vi vil gjerne ha deg med i det frivillige fellesskapet.

      Søgne menighet.

 

 

Tilbake