Givertjeneste


Velkommen til å bli giver i Søgne menighet! Klikk her for å bli fast giver. Våre givere er en avgjørende økonomisk bærebjelke for menigheten vår. De forutsigbare gavene gjør oss i stand til å drive et stort barne- og ungdomsarbeid, jobbe systematisk med trosopplæringen, ha et utstrakt diakonalt arbeid og et musikk- og kulturliv som stadig blomstrer. Blir du fast giver til Søgne menighet, kan du få skattefradrag av giverbeløp f.t. opptil 25.000 kroner årlig. Du kan velge å støtte følgende:

1. Barne- og ungdomsarbeidet finansierer 80% ungdomsarbeider, 50% kateket og ungdomsledere i Langenes kirke. Med pluss/minus 100 konfirmanter hvert år, stor oppslutning på trosopplæringstiltakene, drift av ungdomsarbeidet UK, KRIK, Fredagsklubben og deltakelse i øvrig aktiviteter, trenger vi kapasiteten, kompetansen og forutsigbarheten som ansatte gir.  

2. Menighetsarbeidet. Velger du dette prosjektet, bidrar du til alt menighetsarbeid i Søgne menighet, herunder diakonale tiltak som blomster og påskehilsener til eldre, Digital kirke, Unge Lovende,  Musikk- og kulturaktiviteter som Søgne KorMix og ulike prosjekter som bidrar til et rikt musikk- og kulturliv i menigheten og bygda.   

Har du lyst til å bidra? - Bli fastgiver i dag! 

Er du allerede fastgiver og ønsker å endre beløpet ditt? Ta kontakt med daglig leder på tlf. 481 59 874 eller epost: Irene.Heaak@kristiansand.kommune.no

Ønsker du å gi en enkeltgave til menigheten?

Benytt kontonummer: 3090 07 05669 eller gi via Vipps 103202.

Takk for ditt engasjement!

Hvorfor bli fast giver?

Regelmessig givertjeneste har mange fordeler. Det gir deg selv og oss en forutsigbarhet som gjør det mulig å planlegge fremover i tid. Det er også svært kostnadsbesparende for menigheten å ha faste avtaler som ikke krever videre oppfølging eller mye administrasjon. Vi tror også at en bevisstgjøring rundt å støtte opp om sin lokale menighet økonomisk skaper tilhørighet for den enkelte. Det er stort å være med i fellesskapet som bidrar økonomisk til at arbeidet kan fortsette slik det er i dag. Søgne menighet er helt avhengig av gaver som bidrar til at den økonomiske situasjonen styrkes i takt med økte kostnader og redusert offentlig støtte. Husk at du kan få skattefradrag av giverbeløp opptil 25.000 kroner årlig.