Har du lyst til å engasjere deg?


Velkommen som giver i Søgne menighet! Våre givere er en avgjørende økonomisk bærebjelke for menigheten vår. De forutsigbare gavene gjør oss i stand til å drive et stort barne- og ungdomsarbeid, jobbe systematisk med trosopplæringen, ha et utstrakt diakonalt arbeid og et musikk- og kulturliv som stadig blomstrer. Du kan velge å støtte følgende prosjekter:

1. Barne- og ungdomsarbeidet finansierer 80% ungdomsarbeider, 50% kateket og ungdomsledere i Langenes kirke. Med over 100 konfirmanter,  stor oppslutning på trosopplæringstiltakene, drift av ungdomsforeninga Effekt, KRIK, Fredagsklubben og deltakelse i øvrig aktiviteter, trenger vi kapasiteten, kompetansen og forutsigbarheten som ansatte gir.  

2. Menighetsarbeidet. Velger du dette prosjektet, bidrar du til alt menighetsarbeid i Søgne menighet, herunder diakonale tiltak som blomster og påskehilsener til eldre, Digital kirke, Unge Lovende,  Musikk- og kulturaktiviteter som Søgne KorMix og ulike prosjekter som bidrar til et rikt musikk- og kulturliv i menigheten og bygda.   

Har du lyst til å bidra? - Bli fastgiver i dag! 

Er du allerede fastgiver og ønsker å endre beløpet ditt? Ta kontakt med daglig leder på tlf. 481 59 874 eller epost: Irene.Heaak@kristiansand.kommune.no

Ønsker du å gi en enkeltgave til menigheten?

Benytt kontonummer: 3090 07 05669 eller gi via Vipps 103202.

Takk for ditt engasjement!

Det er mange måter å engasjere seg på i menigheten:

Være en frivillig - under gudstjenesten, ulike aktiviteter og utvalg
Være med i forbønn for alt arbeid som drives
Være med å støtte arbeidet økonomisk

Vi håper at du har lyst å engasjere deg! Først og fremst fordi du selv har lyst og kjenner at det å engasjere seg gir mening, energi og er lystbetont. Kunne du tenke å engasjere deg ved å gi en gave til menighetsarbeidet?

Klikk her for å registrere fast givertjeneste. Vil du ha mer informasjon FØR du bestemmer deg: Send oss en epost, eller kom innom kontoret vårt. 

Litt mer om hva pengene går til

Barne- og ungdomsarbeid er noe av det vi satser på i menigheten - og med god grunn! Tenk å kunne være med på å gi barn og ungdom muligheten til å være med på aktiviteter, kunne dele og formidle tro og til å ha en positivt miljø å vokse opp i. Mange i menigheten er med som frivillige, og det er fantastisk!

Konfirmasjonstiden er noe vi legger ned mye arbeid og ressurser i, og det er vi veldig stolte av. Vi ønsker at ungdommene våre skal oppleve at konfirmasjonstiden gir dem mer kjennskap til tro, etablere og bevare gode vennskap og at de skal oppleve å være en del av menigheten. Konfirmasjonstiden er en unik mulighet til å vise ungdommer at de er verdifulle, velkomne og ønsket hos oss. Effekt Ungdomsforeninga ønsker både konfirmanter og alle andre ungdommer velkommen til å være med på ungdomskvelder på Torve. Her er det variert program og engasjerte ungdommer!

Trosopplæring har stor oppslutning og når bredt. Undervisningen er tilrettelagt de ulike alderstrinnene og fokuserer på at det skal være både lærerikt, engasjerende og gøy. Flere av tiltakene er knyttet opp mot gudstjenesten både for å berike gudstjenesten og for at barn skal kjenne seg hjemme i kirkerommet. Gjennom gaver og tiltak får alle barn fra dåp til 19år et årlig gjensyn med trosopplæring – i ulik form.

Menigheten har også fokus på vårt diakonale tilbud. Ikke alle som er medlemmer og en del av menigheten har anledning til å komme på gudstjeneste. Gjennom påskehilsen og materiell til institusjoner er vi med på å synliggjøre at de også er en del av oss.

Vi ønsker å fokusere på kultur og musikk under gudstjenestene våre. Gjennom variasjon og ulike uttrykksformer er vi med å skape bredde som kan berike, inspirere og berøre.

Vi ønsker at alle skal kjenne seg velkommen!
 

Hvorfor bli fast giver?

Regelmessig givertjeneste har mange fordeler. Det gir deg selv og oss en forutsigbarhet som gjør det mulig å planlegge fremover i tid. Det er også svært kostnadsbesparende for menigheten å ha faste avtaler som ikke krever videre oppfølging eller mye administrasjon. Vi tror også at en bevisstgjøring rundt å støtte opp om sin lokale menighet økonomisk skaper tilhørighet for den enkelte. Det er stort å være med i fellesskapet som bidrar økonomisk til at arbeidet kan fortsette slik det er i dag. Søgne menighet er helt avhengig av gaver som bidrar til at den økonomiske situasjonen styrkes i takt med økte kostnader og redusert offentlig støtte. Husk at du kan få skattefradrag av giverbeløpet på opptil 50.000 kroner årlig!