Givertjeneste


Velkommen til å bli giver i Søgne menighet! Klikk her for å bli fast giver. Våre givere er en avgjørende økonomisk bærebjelke for menigheten vår. De forutsigbare gavene gjør oss i stand til å drive et stort barne- og ungdomsarbeid, jobbe systematisk med trosopplæringen, ha et utstrakt diakonalt arbeid og et musikk- og kulturliv som stadig blomstrer. Blir du fast giver til Søgne menighet, kan du få skattefradrag av giverbeløp f.t. opptil 25.000 kroner årlig. Du kan velge å støtte følgende:

1. Barne- og ungdomsarbeidet finansierer 80% ungdomsarbeider, 50% kateket og ungdomsledere i Langenes kirke. Med pluss/minus 100 konfirmanter hvert år, stor oppslutning på trosopplæringstiltakene, drift av ungdomsarbeidet UK, KRIK, Fredagsklubben og deltakelse i øvrig aktiviteter, trenger vi kapasiteten, kompetansen og forutsigbarheten som ansatte gir.  

2. Menighetsarbeidet. Velger du dette prosjektet, bidrar du til alt menighetsarbeid i Søgne menighet, herunder diakonale tiltak som blomster og påskehilsener til eldre, Digital kirke, Unge Lovende,  Musikk- og kulturaktiviteter som Søgne KorMix og ulike prosjekter som bidrar til et rikt musikk- og kulturliv i menigheten og bygda.   

Har du lyst til å bidra? - Bli fastgiver i dag! 

Er du allerede fastgiver og ønsker å endre beløpet ditt? Ta kontakt med daglig leder på tlf. 481 59 874 eller epost: IH326@kirken.no

Ønsker du å gi en enkeltgave til menigheten?

Benytt kontonummer: 3090 07 05669 eller gi via Vipps 103202.

Takk for ditt engasjement!

Hvorfor bli fast giver?+

Regelmessig givertjeneste har mange fordeler. Det gir deg selv og oss en forutsigbarhet som gjør det mulig å planlegge fremover i tid. Det er også svært kostnadsbesparende for menigheten å ha faste avtaler som ikke krever videre oppfølging eller mye administrasjon. Vi tror også at en bevisstgjøring rundt å støtte opp om sin lokale menighet økonomisk skaper tilhørighet for den enkelte. Det er stort å være med i fellesskapet som bidrar økonomisk til at arbeidet kan fortsette slik det er i dag. Søgne menighet er helt avhengig av gaver som bidrar til at den økonomiske situasjonen styrkes i takt med økte kostnader og redusert offentlig støtte. Husk at du kan få skattefradrag av giverbeløp opptil 25.000 kroner årlig.